Osmolalitet, törststimulerad (U-osmolalitet)

System

Patient

Synonym

Vattenresorption, törststimulerad

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.
  • Prov tas efter 8 h vätskekarens.
  • Primäranalys: U-Osmolalitet

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring:
    - 4 dygn 2 – 25 °C

Referensintervall

Ålder  
<6 m 600 – 1000 mOsm/kg
6 m - <12 m 700 – 1100 mOsm/kg
1 år - <18 år 800 – 1200 mOsm/kg
Vuxna ≥18 år ≥700 mOsm/kg

Referensintervallet förutsätter vätskekarens (minst 8 timmar) samt normalt U-Glukos och U-Protein. U-Osm >100 mOsm/kg och samtidigt S-Osmo <270 mOsm/kg och U-Na >30 mmol/L hos normovolem patient - talar starkt för SIADH.

Storhet och enhet

Osmolalitet, mOsm/kg

Mätprincip

Fryspunktsnedsättning

NPU-kod

NPU03434

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut