Kortisol-hämn.test, P-

System

Patient

Synonym

Dexametasontest  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp
 • Angående provtagning och dosering se FASS.
 • Anteckna provtagningstidpunkten på rör och remiss.
 • OBS! Chockberedskap! (se FASS)
 • Primäranalys: P-Kortisol

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras inom två timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - 14 dygn 2-8°C
  - 30 dygn i -20°C

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Se FASS
P–Kortisol < 50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom.
Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning. 

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-Kortisol, substanskoncentration, nmol/L.

Mätprincip

Se Primäranalys: P-Kortisol

NPU-kod

VGR21167

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut