Immunglobulin D, S-

Frågeställning M-komponent
Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

Använd konsultremiss

Immunglobulin D

Intern analyskod

S-IGD

Övriga frågeställningar
Adress

Labmedicin Skåne/Skånes Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin Bas
Jan Waldenström gata 77
214 28 Malmö

Telefon: 040-33 14 20

Mer info

Använd konsultremiss

P/S- IgD (Immunglobulin D)

Intern analyskod

800, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.