Heparin, LM (aFXa), P-

System

Plasma

Synonym

P-Heparin, LM (antiFXa), P-Heparin, LM (aFXa), Lågmolekylärt heparin/LMH, Anti-Xa aktivitet

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

 • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  2,7 mL rör natriumcitrat (0,109 M) alternativt 1,8 mL rör natriumcitrat (0,109 M)
 • Vid behandlingskontroll skall prov tas tiden 0 (lägsta värde), alltså omedelbart före en injektion, därefter tas ytterligare ett prov 3-4 timmar efter injektionen.
 • Anteckna provtagningstidpunkt, läkemedel och senaste dos på remissen. 

Provhantering, förvaring och transport

 • Får inte skickas i rörpost.
 • Måste centrifugeras inom en timme efter provtagning, annars finns risk för falskt för låga resultat.
 • Centrifugering 2000 g i 20 minuter med inbromsning 5.
 • Efter centrifugering pipetteras plasma av ca 0,5 cm ovanför buffy-coat och förs över till 2 kryorör, alternativt annat rör som tål att frysas, och frys in direkt i -20 °C.
  Bör transporteras med kolsyreis i frigolitlåda, alternativt i frysbehållare, till laboratoriet.
 • Hållbarhet avpipetterad plasma:
  - 1 timma i rumstemperatur.    
  - 2 veckor i  frys -20°C. 

Referensintervall

Referensintervall saknas. Terapeutiska intervall.

Resultat >1,50 kIE/L kan bero på överdosering, prov taget direkt efter injektion eller interferens på metod av annan Xa-hämmare.
Låga nivåer av antitrombin kan ge felaktigt för låga värden för Anti-Xa aktivitet då patientens egna antitrombin ingår i analysmetoden

Metoden mäter den biologiska effekten av ofraktionerat och lågmolekylärt heparin, som är beroende av patientens antitrombinkoncentration.
Vid oväntat låg anti-Xa aktivitet i förhållande till given dos, bör patientens antitrombinnivå kontrolleras.
OBS! Oväntat högt värde kan bero på att patienten står på annan typ av X-a hämmare som Apixaban (Eliquis) eller Rivaroxaban (Xarelto).

Storhet och enhet

Arbiträr substanskoncentration, kIE/L

Mätprincip

Kromogen substratmetod

NPU-kod

NPU57494

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut