HE4, S-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
- Uppgift saknas

Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- Rör som förvaras >24 timmar i rumstemperatur (20-25°C), >4 dygn i kyla (2-8 °C) eller i -10°C eller kallare ska vara avpipetterade.
- 24 timmar i rumstemperatur (20-25°C)
- 4 dygn i 2-8 °C
- >4 dygn i -10°C eller kallare.

Human Epididymus Protein 4

Intern analyskod

HE4