CA 15-3, S-

Prover för att analysera Cancerassocierat antigen 15-3 (CA 15-3) har under en längre tid skickats till Karolinska Universitetslaboratoriet för analys. Då metoden nu finns att tillgå på Sahlgrenska kommer prover att skickas dit istället. Analysen kommer att vara beställningsbar elektroniskt via Melior.
För patienter där prov tidigare skickats till Karolinska och som nu skall följas upp med ny kontroll, bör två rör tas för analys på både Karolinska (för att säkert kunna bedöma ev. nivåförändring av CA 15-3 jämfört med tidigare) och på Sahlgrenska (inför fortsatta kontroller). Prov till Sahlgrenska beställs elektroniskt och till Karolinska via pappersremiss.

Adress SU

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

CA 15-3

Intern analyskod

CA15-3

Adress Karolinska

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset
Hälsovägen 13
141 57 Huddinge

Kundtjänst: 08-517 719 99

Mer info

Cancerassocierat antigen 15-3, S-

Intern analyskod

800, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.