Aldosteron, tU-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 1 dygn i 2-8°C
    - > 1 dygn i -20°C
  • Analyseras ca 2 gånger/månad

Aldosteron

Intern analyskod

TU-ALDOB