Renin, aktivt, P-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

 • Provtagningsanvisning:
  Som en förenklad rutin föreslås att patienten vilat minst 10 minuter före provtagningen.
  Vid fullständigare utredning av misstänkt hyperaldosteronism föreslås kontakt med/remiss till Endokrinologen SU/S eftersom det då krävs mer omfattande förberedelser inför provtagning: ex. utsättande av vissa läkemedel, optimering av saltbalans samt att prov tas efter en natts vila i liggande och efter 2-4 timmars stående/gående mm. Läkemedel som påverkar resultatet är framförallt ACE- hämmare, angiotensin-II-antagonister, diuretika, men också beta- receptorblockerare och kalciumantagonister mm.
  Dessutom påverkas resultatet av helt andra läkemedelskategorier, samt lakrits. Lakrits och högt saltintag sänker reninnivåerna.
 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
  - Provet ska centrifugeras så snart som möjligt efter koagel bildats.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Prover ska avpipetteras så snabbt som möjligt efter centrifugering.
  - 1 dygn i rumstemperatur
  - >1 dygn i -20°C
 • Specialhantering:
  - Får ej förvaras i kyla eller kylcentrifugeras.
 • Analyseras 1-2 ggr/vecka. Ej helgdagar.

Renin (aktivt)  

Intern analyskod

REN