Urat, tU-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

Hållbarhet:
-   Analysera om möjligt nytagna prover
-   4 dygn i 20-25°C vid pH>8
-   Ingen rekommendation 2-8°C
-   Ej Stabilt -20°C

Urat

Intern analyskod

PU-URAT