Metoxikatekolamin, U -

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

OBS!! Ny metod från och med 26/11. Nya provtagningsrutiner - dygnsmängd samlas i dunk UTAN tillsats av syra.

Okonjugerade metoxikatekolaminer i urin

Intern analyskod

METOXI/K