Glukagon, fP-

Adress

Akademiska sjukhuset
Provinlämningen
Dag Hammarskjölds väg 18
752 37 Uppsala

Telefon 018-611 42 05

Mer info

fP-Glukagon

Intern analyskod

10575, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.