Osteocalcin, S-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod
  - Provet ska centrifugeras så snart som möjligt efter koagel bildats.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Prover ska avpippeteras inom 8 timmar efter centrifugering
  - 3 dygn vid 2-8°C
  - >3 dygn vid -20°C
 • Analyseras 1 gång varannan vecka. Ej helgdagar.

Osteocalcin

Intern analyskod

OSTEO