ALP, Benspecifik, S-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod
  - 4 dygn i rumstemperatur
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Prover ska avpipetteras direkt efter centrifugering
  - 3 dygn i 2-8°C
  - >3 dygn i -20°C
 • Analyseras 1 gång/vecka. Ej helgdagar.

Fosfatas alkalisk, benvävnad

Intern analyskod

S-ALPBEN