IGHV mutationsanalys

Adress

Benmärgslab
SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 78 91

Mer info

IGHV mutationsstatus

Intern analyskod  

9610, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.