Holotranskobalamin, S-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
431 80 Mölndal

Telefon: 031-343 12 94  

Mer info

Holotranskobalamin

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp.  
Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
- Saknar uppgift
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C, eller kallare, ska vara avpipetterade.
- 16 timmar 20-25°C
- 3 dygn 2-8°C
- 6 månader -20°C

Referensintervall

Ålder  
<18 år saknas
18 – 69 år 25 - 165 pmol/L
>69 år saknas

 

Intern analyskod

HOLOTRAN