Hemoglobinfraktionering, Hb(B)-

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

OBS! Hematologiplott medsänds.

Fraktionerade Hemoglobiner

Intern analsykod

FRAKTHB, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.