GH, S-

 

Prover på vuxna

Prover på barn

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GöteborgSU/Sahlgrenska

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Tillväxtlaboratoriet
Vitaminvägen 21
Östra sjukhuset
416 50 Göteborg

Telefon 031-343 4793

Mer info

Tillväxthormon (GH) GH-profil
Remiss S-GH-profil

Intern analyskod

GH, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info. GH-TVL, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.

Mer info

  GH - AITT
Remiss S-GH vid AITT

Intern analyskod

  GHAITT-TVL