Levetiracetam, S-

Adress

Laboratoriet för Klinisk Kemi
Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Telefon 031-343 49 61

Mer info

Prov skall avpipetteras innan transport

Bör centrifugeras och avpipetteras snarast
Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
- Uppgift saknas
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade
- 2 - 7 dygn 2–8 °C
- 4 veckor -20 °C

Levetiracetam

Intern analyskod

LEV