CA 72-4, cancerantigen, S-

Adress

Akademiska sjukhuset
Provinlämningen
Dag Hammarskjölds väg 18
752 37 Uppsala

Telefon 018-611 42 05

Mer info

S-Cancerantigen 72-4 (CA 72-4 )

Intern analyskod

5535, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.