C-peptid, fP-

Adress

Laboratoriet för Klinisk Kemi
Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Telefon 031-343 49 61

Mer info

C-peptid

Intern analyskod

CPEP