Vasoaktiv intestinal peptid, P- (P-VIP)

Adress

Akademiska sjukhuset
Provinlämningen
Dag Hammarskjölds väg 18
752 37 Uppsala

Telefon 018-611 42 05

Mer info

fP- Vasoaktiv intestinal peptid [VIP]  

Intern analyskod

27710, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.