Faktor V genotyp

Adress

Laboratoriet Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

OBS! Provet får INTE skickas i rörpost.

Faktor V genotyp

Intern analyskod

XDNA-FV, Pappersremiss krävs, se länken under Mer info.