Blodgruppering

Analysprincip

Blodgruppering omfattar dels bestämning av A och B antigen på erytrocyter och dels förekomst på anti-A och anti-B i plasma från samma prov samt jämförelse mellan dessa undersökningar. En blodgruppering kompletteras alltid med en antikroppsscreening, dock ej vid akut blodgruppering, se anmärkning. 
Icke akuta blodgrupperingar senast nästkommande vardag.
På spädbarn utförs endast akut blodgruppering.

Provtagning

Rör EDTA, 7/6,0 mL.

Kapillärt prov kan tas i 2 microtainerrör EDTA. 
Till akut blodgruppering på spädbarn räcker det med 1 microtainerrör EDTA.

Remiss

Transfusionsmedicin Obs! kräver provtagarens namnteckning! VGRID godkänns ej. Analysen utförs ej om detta saknas.

Anmärkning

Vid positiv antikroppsscreening görs antikroppsutredning. Transfusionsmedicin väljer lämplig utredningsväg. Positiv antikroppsscreening besvaras med antikroppens specificitet, DAT och ev. transfusionsråd. Tänk på att ta blodgruppering i god tid före planerad operation så att eventuell kompletterande utredning hinner utföras.

Akut blodgruppering

Blodgruppering som måste vara färdig snabbt utförs som Akut blodgruppering. Antikroppsscreening och serum/plasmagruppering ingår ej i akut blodgruppering. Provet följs upp med fullständig blodgruppering senast nästföljande vardag. Vid behov av blod i mycket akut situation kan akutsvar lämnas inom 20 minuter vid okomplicerad blodgruppering.  Skene utför ej akut blodgruppering.
Akut blodgruppering på spädbarn är giltig i 6 månader och följs inte upp med fullständig blodgruppering.

Ackrediterad

Ja