Antikroppsidentifiering

Indikation

Vid misstanke om närvaro av irreguljära erytrocytantikroppar ska antikroppens specificitet alltid fastställas. Antikroppsspecificitet är av betydelse för fostret hos gravida samt vid blodtransfusion. Antikroppsidentifiering ingår i blodgruppering om positiv antikroppsscreening föreligger.

För att identifiera fynd av blodgruppsserologiska antikroppar använder vi oss av olika testceller som tillsammans bildar ett mönster för den specifika antikroppen. Dessa testceller (paneler) är kommersiella.Vid multipla antikroppar eller vid tveksamhet anlitas vår regionblodcentral.

Svarsrutin

Antikroppens specificitet, DAT och ev. transfusionråd

Ackrediterad

Ja