Antikroppsscreening - immuniseringsundersökning

Indikation

Vid misstanke om närvaro av erytrocytantikroppar utförs antikroppsscreening.
Positiv screening går vidare till antikroppsidentifiering.

Analysen utförs enbart i kombination med Blodgruppering och BAS/BKS-test

Vid pågående graviditet är det viktigt att även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen.
Detta för att kunna hantera och bedöma resultat korrekt.

Ackrediterad

Ja