MG-test (Mottagare-Givare)

Analysprincip

Vid transfusion av erytrocytkoncentrat till patient med irreguljära erytrocytantikroppar prövas patientens plasma mot erytrocyter från varje tänkt donator. Dessutom kontrolleras patientens blodgrupp och antikroppsscreening med antikroppsidentifiering.

Provtagning

1 rör EDTA, 7/6,0 mL.

OBS! att prov för MG-test enligt socialstyrelsens föreskrifter om möjligt alltid skall tas vid annat tillfälle än vid blodgruppering.

Remiss

Transfusionsmedicin. Obs! kräver provtagarens namnteckning. På remissen skall framgå hur många enheter som rekvireras samt transfusionsdag. 

Svarsrutin

Följesedlar och transfusionsjournal medföljer beställda blodpåsar. Om patienten har irreguljära erytrocytantikroppar med betydelse för transfusion, anges på följesedeln att blodet utvalts med hänsyn till erytrocytantikroppar.

Anmärkning

MG-test är giltigt 4 dygn. 

Ackrediterad

Ja