Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Transfusionsreaktion

Analysprincip

En transfusionskomplikation är varje oväntad reaktion hos en patient under eller efter avslutad transfusion av blodkomponenter. Exempel på transfusionsreaktioner är frossa, temperaturstegring, smärtor i bröst eller ländrygg, brännande sensation i infusionsvenen, oro, lufthunger, illamående, kräkningar, blodtrycksfall, diffus blödning från operationssår, uppblossande rodnad, nässelutslag.

Åtgärder

  1. Avbryt omedelbart transfusionen.Låt infartskanylen ligga kvar.
  2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
  3. Meddela jourhavande eller patientansvarig läkare.
  4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel, att AB0- och Rh(D)-grupp på blodenhetens etikett är förenliga med patientens journaluppgift om blodgrupp och att blodetikettens nummer stämmer överens med följesedeln.

Transfusionreaktion vid transfusion av plasma eller trombocyter

Ingen blodserologisk utredning erfordras men plasma- eller trombocytpåsen skall tillsammans med blankett Rapport vid Transfusionskomplikation lämnas till Transfusionsmedicin. På blanketten skall anges på vilket sätt patienten reagerat. Vid svår anafylaktisk reaktion ska prov för S-IgA tas. Konstaterad IgA-brist ska följas upp med prov för anti-IgA. Kopia av svar ska sändas till transfusionsmedicin för registrering i labdatabas.

Transfusionreaktion vid transfusion av erytrocyter

Ansvarig läkare avgör om lätta reaktioner bör utredas men alla transfusionsreaktioner ska anmälas, använd blankett Rapport vid Transfusionskomplikation. Erytrocytpåsen skall tillsammans med blankett Rapport vid Transfusionskomplikation lämnas till Transfusionsmedicin. På blankett skall anges på vilket sätt patienten reagerat. Vid svår anafylaktisk reaktion ska prov för S-IgA tas. Konstaterad IgA-brist ska följas upp med prov för anti-IgA. Kopia av svar ska sändas till transfusionsmedicin för registrering i labdatabas. Under pågående transfusionsutredning kan blod expieras endast efter kontakt med jourhavande laboratorieläkare. Blodkomponenten ska MG-testas.

Provtagning

1 Rör EDTA, 7/6 mL, vid reaktionens debut.

Remiss

Transfusionsmedicin

Blankett

Rapport vid Transfusionskomplikation. Obs! Ifylld blankett och remiss med provtagarens namnteckning krävs. Prov, blankett, remiss samt blodpåse/ar lämnas till Transfusionsmedicin. 

Svarsrutin

Om den oväntade reaktionen hos patienten ej är föranledd av erytrocytantikroppar lämnas svar:

"Serologisk prövning med blodnr xxxxxxx (blodenhetens nr)Utredningen av rapporterad transfusionskomplikation var utan anmärkning.”

Transfusionsutredning innehåller hela eller delar av följande i samråd med jourhavande laboratorieläkare

  1. Kontrollgruppering av AB0- och Rh(D)antigen på kvarvarande innehåll i blodpås(ar), prov från patient före och efter transfusionen.
  2. Antikroppsundersökning.
  3. Kontroll av förenlighetsprövning.
  4. Direkt antiglobulintest, DAT, före och efter transfusionen.
  5. Kontroll av hemolys.
  6. Mikrobiologisk undersökning av resterande påsinnehåll.

Senast uppdaterad: 2022-02-07 12:18