BK(S)-test

Analysprincip

BK(S)= BlodgruppsKontroll och antikroppsScreening. För att erhålla BK(S)-test erfordras giltig blodgruppering. 

Provtagning

Rör EDTA, 7/6,0 mL.

Kapillärt prov kan användas, kontakta Transfusionsmedicin för antal rör. Obs! Prov för blodgruppering och förenlighetstest ska tas vid två separata tillfällen. Endast i akuta fall kan man ta dem samtidigt enligt författning SOSFS 2009:29. 

Remiss

Transfusionsmedicin. Obs! kräver provtagarens namnteckning. Om samtidig blodbeställning skall det på remissen framgå hur många enheter som rekvireras samt transfusionsdag.

Svarsrutin

Svar på BK(S)-test lämnas ej. 

Anmärkning

  • BK(S)-test används till patienter som har irreguljära erytrocytantikroppar eller är ej godkänd för BAS-test.
  • BK(S)-test är giltig i 4 dygn. Analysen krävs för att MG-test ska kunna utföras.
  • Beställs BK(S)-test fås med automatik MG-test.
  • Kan ej utföras om giltig blodgruppering saknas.

Ackrediterad 

Ja