Kolmonoxidhemoglobin, B- (b-COHb)

System

Erytrocyter

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta, som blodgas alt. 1 heparin-rör med venblod, mörkgrönpropp.

Provhantering, förvaring och transport

  • Provet transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

0,5 - 1,5 % av total Hb
Referensintervall gäller icke rökare

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

NPU-kod

SWE05395

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut