Diff,maskin(lista), B-

System

Helblod        

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

36 timmar i rumstemperatur eller kyla, kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla

Referensintervall

  NPU-kod
Ålder Koncentration
B-Basofila NPU01349 Alla < 0,1 x 109/L
B-Eosinofila NPU01933 Alla < 0,5 x 109/L
B-Lymfocyter NPU02636 < 1 dag 2,0 - 11,0 x 109/L
    1dag - < 4 dagar 2,0 - 11,5 x 109/L
    4 dagar - < 3 v 2,0 - 17,0 x 109/L
    3 v - < 3 mån 2,5 - 16,5 x 109/L
    3 mån - < 9 m 4,0 - 13,5 x 109/L
    9 mån - < 1,5 år 4,0 - 10,5 x 109/L
    1,5 år - < 3 år 3,0 - 9,5 x 109/L
    3 år - <5 år 2,0 - 8,0 x 109/L
    5 år - <7 år 1,5 - 7,0 x 109/L
    7 år - <9 år 1,5 - 6,8 x 109/L
    9 år - < 13 år 1,5 - 6,5 x 109/L
    13 år - < 18 år 1,2 - 5,2 x 109/L
    ≥ 18 år 1,1 - 3,5 x 109/L
B-Monocyter NPU02840 Alla 0,2 - 0, 8 x 109/L
    Barn <1 mån kan ha högre antal monocyter
B-Neutrofila NPU02902 <  12 h 6,0 - 26,0 x 109/L
    12h - < 1 dag   6,0 - 28,0 x 109/L
    1 dag -  < 4 dagar 5,0 - 21,0 x 109/L
    4 dagar - < 10 dagar   1,5 - 10,0 x 109/L
    10 dagar - < 3 v 1,0 - 9,5 x 109/L
    3 v - < 3 mån   1,0 - 9,0 x 109/L
    3 mån - < 9 mån 1,0 - 8,5 x 109/L
    9 mån - < 5 år   1,5 - 8,5 x 109/L
    5 år - < 9 år   1,5 - 8,0 x 109/L
    9 år - < 18 år   1,8 - 8,0 x 109/L
    ≥ 18 år   1,6 - 5,9 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Flödescytometrisk klassificering

NPU-kod

NPU18156

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Går att beställas akut.
Analyseras dygnet runt.