Fenobarbital, S-

Adress

Laboratoriet för Klinisk Kemi
Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Telefon 031-343 49 61

Mer info

Prov skall avpipetteras innan transport

Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
- 2 dygn i rumstemperatur

Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade
- 2 - 7 dygn 20-25 °C
- 3 - 6 månader 2-8 °C
- 3 - 6 månader -20 °C

Fenemal

Intern analyskod

FENO