Leverfibros FIB-4

Leverfibros FIB-4 används för att bedöma risken för att en patient har avancerad leverfibros-levercirros och baseras på parametrarna, ASAT, ALAT, TPK och ålder. Användning av FIB-4 algoritmen finns med i SSDV:s (Svenska Sällskapet för dermatologi och venerologi) behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis (2023-03-30) samt Gastroenterologisk Förenings nationella riktlinje för utredning och handläggning av fettleversjukdom (2020). Observera att olika gränsvärden kan förekomma beroende på orsaken till leversjukdom.

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1 

Provtagning   

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp. 
  • 1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

  • Se resp. analys.

Följande analyser ingår

Referensintervall

Stöd för tolkning gäller endast patienter >35 år.
Sannolikheten för höggradig leverfibros/levercirros låg om:
Pat >35 år och FIB-4 <1,3
Pat ≥ 65 år och FIB-4 <2,0  

NPU-kod

Leverfibros (FIB-4) FIB4 = NPU58634
FIB-4 Grupp (GFIB4) = VGR21895

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut