GT, P-

System

Plasma

Synonym

Gamma-glutamyltransferas

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 7 dygn 20-25°C
  - 7 dygn 2-8°C
  - >1 år -20°C
  - rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade

Referensintervall

Ålder  
< 2 månader  < 3,50 µkat/L
2 månader-18 år < 0,60 µkat/L
  Kvinna Man
18-40 år  < 0,75 µkat/L < 1,30 µkat/L
≥41 år < 1,20 µkat/L < 1,90 µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri vid 416 nm, baserat på L-γ-glutamyl-3-karboxy-4-nitroanilidsubstrat

NPU-kod

NPU22283

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut