Celler, morfologi, benmärg- (benmärgsbedömning)

System

Benmärg

Remiss

Benmärgsundersökning

Provtagning

  • Minst 7 utstryk av benmärg.
  • + 3 mL venblod i EDTA-rör, lila/svart propp.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Antalsfraktion, procent

Mätprincip

Räkning, mikroskopi

NPU-kod

NPU-kod Analys
SWE05026 Benm-Proerytroblast
NPU28742 Lkc(Benm)-Erytroblas
SWE05024 Lkc(Benm)-Myeloblast
NPU14380 Lkc(Benm)-Myelocyter
SWE05021 Lkc(Benm)-Metamyeloc
NPU04674 Lkc(Benm)-Lymfocyter
NPU04678 Lkc(Benm)-Monocyter
NPU04989 Lkc(Benm)-Plasmacell
NPU14382 Lkc(Benm)-Retikelcel
SWE05025 Benm-Atypiska celler

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs vardagar