Leukocyter i ledvätska

System

Ledvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Ledvätska tas i 1 EDTA-rör, lila/svart propp.
  • Provet transporteras snarast till lab. Ej rörpost.
  • Differentialräkning kan ej utföras. 

Referensintervall

< 0,2 · 10**9/L 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**9/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi 

NPU-kod

NPU14082

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Går att beställas akut. Analyseras dygnet runt.