Celler, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

 • Rören polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp,  numreras från 1-4, där 1 är det första röret vid provtagningen. (Fortsätt numreringen om fler rör tas) 

 • Varje rör bör innehålla 1,5 - 2,0 ml likvorvätska

 • PROVRÖREN
  Provrör 1 kan sparas för senare analysering eller kasseras.
  Provrör 2 används till odlingar (och ev. tilläggsundersökningar) Om mikrobiologen är stängd, kväll o jourtid, ta då en gul, (ev. grön), blododlingsflaska (ej orange) och pytsa ner minst 1ml likvor i denna. Då ges bättre förutsättningar för ett bra odlingsresultat. 
  Provrör 3 används till Spektrofotometri.
  Provrör 4 används till celler, protein, glukos och laktat.
  Det sist fyllda röret tas alltid till cellräkning för att minska felkällan med stickblödning

Provhantering, förvaring och transport

 • Provet transporteras omedelbart till lab.

 • OBS! Får ej skickas i rörpost.

Referensintervall

NPU-kod
Typ Koncentration
NPU01962 Csv-Erytrocyter < 5 · 106/L
NPU02903 Csv-Neutrofila gran < 3 · 106/L
NPU27373 Csv-Lymfocyter < 4 · 106/L
NPU58085 Csv-Monocyter < 3 · 106/L
VGR21388 Csv-Erytrocyter(mik) < 5 · 106/L
NPU10774 Csv-Leukocyter, poly  < 1 · 106/L
NPU10763 Csv-Leukocyter, mono < 5 · 106/L

Storhet och enhet

Antalskoncentration, 106/L

Mätprincip

Flödescytometrisk klassificering/Manuell räkning i räknekammare

NPU-kod

NPU04135, se även resp analys ovan

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut