D-dimer (FEU), P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.

Provhantering

  • För bästa stabilitet bör koagulationsprover tagna på vårdcentral centrifugeras, pipetteras av och frysas inom 1 timme från provtagning. Flertalet analyser har dock längre hållbarhet, se Analysspecifik information.
  • Om hållbarheten tillåter transporteras provet ocentrifugerat till laboratoriet.
  • Prover centrifugeras vid 2000g i 20 minuter
  • Frys prover i -20°C minst 12 timmar eller på kolsyreis. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna i frysen. Om transporttiden överskrider 5 timmar eller om provet varit fryst kortare än 12 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Förvaring

  • Koagulationsprover förvaras i rumstemperatur eller avpipetterade i frys, -20°C.

Analysspecifik information

  • Primärrör (ocentrifugerat och centrifugerat) hållbart 4 timmar efter provtagning.
  • Avpipetterad plasma hållbar 4 timmar efter provtagning.
  • Fryst prov hållbart 24 månader i -20°C.

Referensintervall

<16 år: Åldersberoende
16 - <51 år: <0,50 mg/L FEU
≥51 år: 0,01 mg/L FEU x ålder (år)
Exempel: cut-off-nivå vid 82 års ålder blir 0,01x82=0,82 mg/L FEU

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L FEU.

Mätprincip

Immunokemisk, kvantitativ

NPU-kod

NPU28289

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut