Laktat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • Na-Fluorid-K-oxalat-rör med venblod, grå/vit propp eller 1 microtainerrör med kapillärblod, grå propp.
 • Provet ska lämnas till laboratoriet OMEDELBART efter provtagning och får inte skickas i rörpost.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras (plasma avskiljes) snarast, senast 30 min efter provtagningen.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Plasma avskiljes
  - 8 timmar i rumstemperatur
  - 3 dygn 2-8°C
  - 3 dygn -20°C
 • Hög fysisk aktivitet före provtagningen kan öka laktatvärdet.
 • Patienten skall vila minst 30 min före provtagningen. 

Referensintervall

Vuxna: 0,50 – 2,20 mmol/L
Barn:

<3 månader  <3,3 mmol/L
3 månader – 1 år  <3,1 mmol/L
>1 år – 18 år <2,2 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Mjölksyra till pyruvat

NPU-kod

VGR20102

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut