Tobramycin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.
 • Kapillärprov får ej tas från fingrarna vid inhalationsbehanding, handtvätt hjälper ej

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
  - Uppgift saknas
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - rör som förvaras >48 timmar eller vid <-10 °C ska vara avpipetterade.
  - 7 dygn 2-8°C
  - 14 dygn <-10°C eller kallare

Referensintervall

För terapeutiska målvärden se FASS och samråd med infektionskonsult.

Prover som innehåller betalaktamantibiotika kan ge upphov till falskt låga tobramycinnivåer till följd av in-vitro inaktivering. Efter förvaring i 48 timmar i 4 grader tillsammans med piperacillin sker ca 20% minskning av uppmätt tobramycinkoncentration. Liknande effektstorlek har setts för penicillin men data saknas för många andra i Sverige använda betalaktamer. Minskningen sker snabbare vid förvaring i högre temperaturer. Vid analys inom 8 timmar från provtagning bedöms betalaktampåverkan vara ett försumbart problem.

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Partikelförstärkt turbidimetrisk inhiberingsimmunoassay (PETINIA)

NPU-kod

NPU19919

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut