Hemoglobin, F- (humanspecifikt)

System

Faeces

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • Reagenskit rekvireras från Westma.
  • Enbart provtagningsburken som ingår i reagenskitet kan hämtas på Laboratoriet för klinisk kemi.

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring

    - Lämna burken så fort som möjligt till laboratoriet för undersökning.
    - Provet skall undersökas inom en vecka efter provtagningen.
    - Burken kan efter provtagningen förvaras i rumstemperatur eller i kyl 2-8 °C .

Referensintervall

0 arb enh

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-1).

Mätprincip

Immunokemisk metod

NPU-kod

NPU01393

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut