Karbamazepin, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 1 rör utan tillsats, röd/svart propp.
 • Vid provtagning med Microtainerrör skall det vara rör utan tillsats, röd propp.
 • Prov bör tas på morgonen före dagens första medicinintag.
 • Tidpunkt för provtagningen skall anges och tidpunkt för senaste dos bör antecknas på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
  - 2 dygn 20-25 °C
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Plasma som har avpipetterats inom 48 timmar efter provtagningen är hållbar:
  - Prov skall avpipetteras innan transport
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade
  - 5 dygn 20-25 °C
  - 7 dygn 2-8 °C
  - 4 veckor -20 °C

Referensintervall

Terapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) 20-40 (-51) μmol/L.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immuno Assay)

NPU-kod

NPU01457

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut