IgE, specifikt, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Pappersremiss.
Beställningbara allergen som inte finns på allergi-remissen

Automatisk uppföljning av positiva resultat från Phadiatop och Mixar (Reflextestning). 
Möjlighet att avstå från detta finns  – Då behöver beställare markera detta
på remissen vid beställning. Gäller pappersremiss och beställningar från Asynja.

 
 

Provtagning

 • 7 mL Serumrör med gel,Guldgul propp, kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Beställningar utanför vårt sortiment skickas  av oss till annat LAB. 

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras inom 2 timmar
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Förvaras i 2-8° 40 dygn
  - - 20°C: >6 månader
  - Kapillärprover skall avpipetteras
  - Proverna arkiveras i 6 veckor

Referensintervall

För Phadiatop och samtliga mixar svaras <0,35 ut som negativt och ≥0,35 svaras ut som positivt.

Vanliga allergen:
Värden <0,10 kU/L är negativa och de som är >=0,35 kU/L betraktas som positiva.
Reaktivitet mellan 0,1 och 0,35 kU/L har ingen säker klinisk relevans (sensibilisering utan eventuella symtom) med undantag för insektsgifter, vissa födoämnen (t.ex. jordnöt hos småbarn) och några allergena komponenter.

Allergena komponeneter:
Allergenkällor innehåller flera olika allergena komponenter.
Frånvaro av IgE mot hittills kända komponenter utesluter inte en allergisk reaktion.
Tolkning av IgE mot allergena komponenter ska alltid ske i samråd med allergolog alternativt läkare med stor kunskap inom allergologi.

Phadiatop:
Phadiatop innehåller en blandning av våra vanligaste inhalationsallergener (katt, häst, hund, timotej, björk, gråbo, Cladosporium och husdammskvalster).
En positiv Phadiatop talar för att patienten är sensibiliserad mot minst ett av de ovannämnda allergenerna och bör utredas vidare via analys av specifika IgE-antikroppar. 

Storhet och enhet

Masskoncentration, kE/L

Mätprincip

Fluoroenzymeimmunoassay

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Inom 1 vecka