Rivaroxaban, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

 • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
 • Anteckna provtagningstidpunkten på remissen. 
 • Får ej skickas i rörpost.

Provhantering

 • För bästa stabilitet bör koagulationsprover tagna på vårdcentral centrifugeras, pipetteras av och frysas inom 1 timme från provtagning. Flertalet analyser har dock längre hållbarhet, se Analysspecifik information.
 • Om hållbarheten tillåter transporteras provet ocentrifugerat till laboratoriet.
 • Prover centrifugeras vid 2000g i 20 minuter
 • Frys prover i -20°C minst 12 timmar eller på kolsyreis. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna i frysen. Om transporttiden överskrider 5 timmar eller om provet varit fryst kortare än 12 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Förvaring

 • Koagulationsprover förvaras i rumstemperatur eller avpipetterade i frys, -20°C.

Analysspecifik information

 • Primärrör (ocentrifugerat) hållbart 1 timmar efter provtagning.
 • Frys in direkt efter centrifugering.
 • Fryst prov hållbart 30 dagar i -20°C.
 • Får ej skickas i rörpost.

Referensintervall

Referensintervall saknas
Terapeutiska intervall

Storhet och enhet

Masskoncentration, μg/L

Mätprincip

Kromogen substratmetod

NPU-kod

NPU28689

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut