Transferrin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1. 

Provtagning

 • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.
 • TIBC beräknas med hjälp av Transferrin-värdet.
 • Transferrinmättnad beräknas med hjälp av Transferrin och järnvärdet.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 3 dygn 2-8°C
  - 6 månader -20°C
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - < 9 veckor   1,0-2,2 g/L
9 veckor - < 1 år   1,1-3,2 g/L
1–18 år   2,2-3,4 g/L
> 18 år   1,9-3,3 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunoturbidmetri, fotometri vid 604 nm

NPU-kod

NPU26470

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut