Glukos, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

 • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
 • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr)med konisk botten och skruvpropp.
 • Provtagning för P-Glukos skall ske i samband med spinalpunktionen.

Provhantering, förvaring och transport

 • Proverna transporteras omedelbart till lab.
 • Ocentrifugerat prov: hållbart 30 minuter i rumstemperatur
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 5 timmar 20-25°C
  - 3 dygn 2-8°C
  - >1 månad -20°C

Referensintervall

Inget referensintervall men kommentar på svaret ”>60% av P-Glukos”

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

 Enzymatisk (Hexokinas/G-6-PDH), fotometri vid 340 nm

NPU-kod

NPU02190

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut