Järn, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
  - 2 timmar i rumstemperatur (Fe↑)
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - 7 dygn 20-25°C
  - 3 veckor 2-8°C
  - 1 år i -20°C 
 • Peroral järnbehandling eller kosttillskott som innehåller järn: sätts ut 24 timmar före provtagning.
 • Provet bör tas senast kl. 10.00 
 • TIBC och transferrinmättad beräknas när järn och transferrin beställs samtidigt

Referensintervall

Referensintervall avser prov taget på morgonen före kl 10:00 p.g.a. dygnsvariation med lägre värde på eftermiddagen.

< 6 månader Saknas
≥6 månader-<12 år 5,0 - 28 µmol/L
≥12-<18 år 5,0 - 34 µmol/L
Vuxna ≥18 år 9 - 34 µmol/L


Parenteral tillförsel av kolloidala järnpreparat ger kraftigt förhöjda serumjärnvärden under 4–6 veckor efter injektionen.8

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Ferene (kolorimetrisk), fotometri vid 604 nm

NPU-kod

NPU02508

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut