Teofyllin, S-

Adress

Laboratoriet för Klinisk Kemi
Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Telefon 031-343 49 61

Mer info

Prov skall avpipetteras innan transport

Teofyllin

Intern analyskod

TEO