Blodgaser, aB-

System

Artärblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta, transporteras omedelbart till lab.
  • Får ej sändas i rörpost.
  • I blodgaser ingår analys av pH, pCO2, PO2, samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott och syrgasmättnad.

Referensintervall

Analys Referensintervall

Enhet NPU-kod

P(aB)-pH(37°C)

>1 d

7,35–7,45

pH enheter

NPU12474

P(aB)-pO2(37°C)

2 d–60 år
> 60 år

11,0-14,4
> 10,6

kPa

NPU08977

P(aB)-pCO2 (37°C)

Kvinnor
Män

4,3-6,0
4,7-6,4

kPa

NPU01470

Ecv(aB)-BE

 

-3,0 – +3,0

mmol/L

NPU03815

Hb(aB)-sO2

 

95–99

%

SWE05397

P(aB)-HCO3 akt (37°C) 

 

22–27

mmol/L

NPU02409

P(aB)-St.bikarb

 

22–27

mmol/L

VGR20009

 

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

NPU-kod

aB-Syrabas NPU04197
aB-Syrabas, utökad VGR20002

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut