Kreatinin, P-

System

Plasma

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
 • Ingår i Profil 1 och Profil 4.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade
  - 7 dygn 20-25°C
  - 7 dygn i 2-8°C
  - 3 månader -20°C 

 • Fr.o.m. 160511 komer vi i samband med bestämning av kreatinin även lämna ut eGFR baserat på plasmakoncentrationen av kreatinin.

Referensintervall

P-Kreatinin    
Ålder   Koncentration
0 - 14 dagar   28 - 81 µmol/L 
15 dagar - < 6 mån   9 - 32 µmol/L 
6 mån - < 3 år    19 - 46 µmol/L 
3 år - < 6 år    24 - 49 µmol/L 
6 år - < 9 år    28 - 51 µmol/L 
9 år - < 13 år   33 - 63 µmol/L 
13 år - 18 år flicka   39 - 77 µmol/L 
13 år - 18 år pojke   44 - 92 µmol/L 
> 18 år  kvinna   45 - 90 µmol/L 
> 18 år  man   60 - 105 µmol/L 
     
Pt-eGFR(Krea)relativ    
< 18 år   Beräknas ej
18 år - 50 år   80 - 125 mL/min/1,73 m2 
50 år - 65 år    60 - 110 mL/min/1,73 m2
≥ 65   > 60 mL/min/1,73 m2

Kommentar:
eGFR beräknas för patienter med ålder ≥18 år, känt kön och P-Kreatinin inom intervallet 20-1000 μmol/L.
eGFR beräknas enligt formel LMrev:
eGFRkrea mL/min/1,73 m² = eX - 0,0158 x ålder + 0,438 x ln(ålder)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L  (P-Kreatinin)
mL/min/1.73kvm (Pt-eGFR(Krea)relativ)

Mätprincip

Enzymatisk, mäts vid 548 nm 

NPU-kod

NPU04998 (P-Kreatinin)
SWE05406 (Pt-eGFR(Krea)relativ)

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut