Celler, B-, morfologi (B-diff)

System

Helblod

Synonym

Differentialräkning, manuell diff

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
  • Manuell diff skrivs på meddelande till lab.

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp (och om möjligt 2 st blod-utstryk, för beställare utanför lasarettet).
  • Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Analysen kan även utföras på utstryk gjorda direkt från fingerblomman.
  • Alternativt kan kapillär provtagning beställas på laboratoriet, ankn. 1877, jourtid ankn. 1864.

Provhantering, förvaring och transport

  • Utstryk av EDTA-blod utförs snarast möjligt efter provtagning, helst inom 4 timmar.
    Utstryk har mycket lång hållbarhet. De sparas upp till två månader.
  • Manuella diffar som utförs tillsammans med Benmärg sparas enligt Biobankslagen.

Referensintervall

NPU-kod Analys Ålder Referensintervall
NPU03972 B-Blasterceller   0,0  x 109/L
NPU03974 B-Promyelocyter   0,0  x 109/L
NPU03976 B-Myelocyter   0,0  x 109/L
NPU03978 B-Metamyelocyter   0,0  x 109/L
NPU03980 B-Neutrofila, stav   0,0 - 0,5 x 109/L
NPU03982 B-Neutrofila, seg

<12 h 
12 h - <1 d 
1 d - <4 d 
4 d - <10 d 
10 d - <3 v 
3 v - <3 m 
3 m - <9 m 
9 m - <5 år 
5 år - <9 år 
9 år - <18 år 
≥18 år

6,0 – 26,0 x 109/L
6,0 – 28,0 x 109/L
5,0 – 21,0 x 109/L
1,5 – 10,0 x 109/L
1,0 – 9,5 x 109/L
1,0 – 9,0 x 109/L
1,0 – 8,5 x 109/L
1,5 – 8,5 x 109/L
1,5 – 8,0 x 109/L
1,8 – 8,0 x 109/L
1,8 - 7,5 x 109/L

VGR20012 B-Eosinofila (mik)   <0,5 x 109/L
VGR20010 B-Basofila (mik)   <0,1 x 109/L
VGR20013 B-Lymfocyter (mik) <1 d
1 d - <4 d 
4 d - <3 v
3 v - <3 m 
3 m - <9 m 
9 m - <1,5 år 
1,5 år - <3 år 
3 år - <5 år 
5 år - <7 år 
7 år - <9 år 
9 år - <13 år
13 år - <18 år
≥18 år 
2,0 – 11,0 x 109/L
2,0 – 11,5 x 109/L
2,0 – 17,0 x 109/L
2,5 – 16,5 x 109/L
4,0 – 13,5 x 109/L
4,0 – 10,5 x 109/L
3,0 – 9,5 x 109/L
2,0 – 8,0 x 109/L
1,5 – 7,0 x 109/L
1,5 – 6,8 x 109/L
1,5 – 6,5 x 109/L
1,2 – 5,2 x 109/L
1,1 – 3,5 x 109/L
VGR20014 B-Monocyter (mik)   0,2 – 0,8 x 109/L
Barn <1 mån kan ha högre antal monocyter.

Storhet och enhet

Partikelkoncentration x 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi

NPU-kod

MDIFF = B-Diff,mikro (lista) = NPU17580, se även resp analys ovan

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs vardagar